Translife Revelation slovenskyjazyk

Objav double-matrixu mení históriu človeka, tým že ho navždy oslobodí

 
 

Vážený čitateľ,

kniha Translife Revelation Slobodné Duše a webové stránky, ktoré sa jej venujú sú vo fáze prekladu dobrovoľníkmi do všetkých jazykov tejto planéty, ktorý sa spolupodieľajú na procese uverejnenia a šírenia niečoho čo tu ešte nebolo.

Translife Revelation je niečo viac ako len kniha, alebo prinajmenšom je to odlišná kniha: predstavuje východiskový bod poznania cesty k oslobodeniu človeka, ktorá bola vystopovaná veľkými osvietencami, Budhom a Oshom, prostredníctvom toltéckych šamanov, Krishnamurtim, Gurdjieffom, tvorcami filmu Matrix a mnohými inými, ktorí od nepamäti hľadali MATERSKÚ informáciu, čiže informáciu, ktorá je prítomná v zlúčenom poli informácií, ku ktorej sa bolo možné dostať až teraz vďaka rozvoju nových aj starých oblastí vied ako epigenetiky, kvantovej fyziky, sociológie, biológie, fyziky a neurovied a k tomu sa pripája rozvoj neduálnej a nedogmatickej duchovnosti. Pretože bez rozvoju týchto vied by sa táto informácia nedala dešifrovať a ostala by na intuitívnej a nepreukázateľnej rovine, tak ako sa to stalo v minulosti.

Vypracovanie Translife Revelation bolo uskutočnené v roku 2012, ako jediného možného prostriedku na popis objavu double-matrixu a jeho mimoriadnych dôsledkov v ľudskej a duchovnej oblasti, čoskoro vyšlo najavo, že oficiálne kanály matrixu by ho nikdy nezverejnili.

Objav, podporený vedeckými, kategorickými a nevyvrátiteľnými dôkazmi, po tisícoch rokoch výskumu presne identifikuje živé bytie nebiologického pôvodu ( živú matricu), ktorá asimiluje a zotročuje ľudí, tým že im vloží do mysle program (zotročujúcu matricu), ktorá ich núti žiť v klamlivej realite, vytvorenej z falošných hodnôt, falošných zásad a falošných cieľov, aby sa zotročili jej účelu.

Živá matrica bola nevedome vytvorená naším druhom a objav vysvetľuje kedy a prečo sa vlastne zrodila a ako koná a aké sú jej ciele a metódy, ktoré používa na premenu ľudí, ktorý sú pri počatí slobodní  na ľudí- články, ktorí sú zotročení.

Vďaka objavu bolo tiež možné s presnosťou konečne vystopovať zložitý a štruktúrovaný program (zotročujúca matrica) vložený do ľudských hláv a aj to ako sa ho zbaviť aby sme mohli objať všeobecnú lásku a vlastné ja.

Objav bude v budúcich v desaťročiach viesť k vytvoreniu nového ľudského druhu k premene z prispôsobeného človeka-článku na Prebudeného človeka a nasledovne na Slobodného človeka.

Svitá na nové časy!

Kniha je teraz sprístupnená vo forme e-booku výlučne iba pre členov.  V marci bude publikovaná v Taliansku vydavateľstvom Europa Edizioni (Edičný Network New Life Book) a nasledovne vo všetkých krajinách sveta, po dokončení prekladu a odoslaní editorom daného materského jazyka. A až keď budeme mať predpokladaný dátum vydania sa sprístupnia web stránky v jednotlivých jazykoch rôznych krajín.

Kniha vo svojej záverečnej časti vysvetľuje metódu nevyhnutnú pre individuálne oslobodenie a dokladá nasledujúce prebiehajúce projekty:

-Rozvoj projektu „ Eco- planétna – dedinka s oslobodenými oázami“ , ktorý má za cieľ, duplikáciu oáz, v ktorých budú používané techniky oslobodenia človeka, ktoré objavom vznikli.

-Rozvoj projektu, ktorý ma za cieľ vytvorenie rozvetvených, kontaktných, informačných miest na územiach.

-Rozvoj projektu na uskutočnenie výstavby veľkých eco- dediniek, ktoré by boli prostredníkmi v jednotlivých štátoch.

Po registrácii, budeš informovaný prostredníctvom E –mailu o publikácii knihy či už v e- book forme alebo v tlačenej podobe . ( čo sa uskutoční následne)

Prajem peknú cestu do novej doby a k Oslobodeniu Svojho JA.


Magdalena Translife Revelation

 

Kontaktný, informačný e-mail:

infoslovenskyjazyk@transliferevelation.org